Nahrává sa

Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky k používaniu systému pre optimalizáciu  a tvorbu nárezových plánov eRozrys - DREVO A NÁBYTOK-KORAN PAVEL a ochrany osobných údajov            1. Všeobecné ustanovenia

            1.1. Optimalizačný internetový systém pre zadávanie zákazok eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK  je duchovným vlastníctvom firmy NeronIT sp.z o.o. a licenciu pre užívanie programu vlastní firma KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.

            1.2. Optimalizačný webový systém slúži k zadávaniu zákazok, k optimalizácii eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK, ktorý sa používa v nábytkárskej výrobe pre tvorbu nárezových plánov, ich optimalizáciu, orientačný výpočet spotreby materiálu a orientačnú cenu.
 
            1.3. Predpisy definujú zásady pre užívanie webového systému eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.


            2. Podmienky používania systému
     
            2.1. Základnou podmienkou pre realizáciu optimalizácie je riadne vyplnenie on-line formulára objednávky firmami alebo fyzickými osobami, ktoré boli predtým zaregistrované v systéme eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.

            2.2. Optimalizácia objednávky je vždy potvrdená elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.

            2.3. Zákazník je v plnom rozsahu zodpovedný za objednávky zadané cez svoj účet a zaväzuje se k úhrade nákladov spojených s ich realizáciou.

            2.4. Zákazník je v plnom rozsahu zodpovedný za zadané údaje, tj. vybrané hrany, zvolený materiál a jeho parametre, dĺžky a šírky  zadaných rozmerov dielcov, počty kusov, určenie smeru(orientácie) vlákien či vzoru.

            2.5. Registrovaní zákazníci môžu bez omedzenia využívať optimalizačný systém, pokiaľ v konečnom dôsledku dochádza k objednávke pílenia. Optimalizácie prevedené v internetovom systéme eRozrys –KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK môžu byť
                   spracovávané  iba v nárezovom centre KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK, Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany.

            2.6. Všetky údaje zadané do systému a optimaliácie uskutočnené v systéme sú zaznamenávane a môžu byť analyzované 

                   administrátorom systému eRozrys - KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.

            2.7. Pokiaľ sú registrovaným uživateľom vytvárané len optimalizácie bez následných realizácií,má administrátor systému právo dočasne  zrušiť prístup do systému, prípadne zrušit prístup trvale.

            2.8. Optimalizovaná zákazka odoslaním do výroby prechádza do režimu čakania na materiál a týmto odoslaním uživateľ (zákazník) potvrdzuje správnosť zadaných údajov v objednávke so všetkými dôsledkami.

            2.9. Uživateľ(zákazník) môže vykonávať úpravy v optimalizovaných zákazkách do fázy, kedy potvrdí v objednávke funkciu :

                   "odoslať do výroby(vyrobiť)“.

            2.10. Pri registrácii do systému eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK prehlasujete, že ste si prečítali podmienky využívania webového optimalizačního systému eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK  a ochrany osobných údajov a príjmate ich.

            2.11. Prevádzkovateľ (spracovateľ) KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK si vyhrazuje právo odmietnuť spracovať a vyrábať zákazku bez udania dôvodu.

            2.12. Objednávka bude fyzicky spracovaná (vyrobená) pri dostupnosti materiálu pre spracovateľa. Zákazník(objednávateľ) si materiál určený k spracovaniu zabezpečuje v predajni spracovateľa KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK, Stummerova 1276,  955 01 Topoľčany.
        
            2.13.  Prevádzkovateľ - KORAN PAVEL - DREVO A NÁBYTOK (ďalej oprávnená osoba) je oprávnená spracúvať ( využívať ) osobné údaje o odberateľoch a kupujúcich prevádzkovateľa za účelom spracovania tovaru v rozsahu uvedenom na dodacom (objednávkovom) liste a to : titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo.
                      Popis povolených činností :
                       •  oprávnená osoba pred odovzdaním dodaného tovaru je v nevyhnutnom prípade oprávnená vyžiadať od kupujúceho občiansky  preukaz z dôvodu preverenia si totožnosť preberajúceho .

            3. Platobné podmienky

            3.1. Platba za služby nárezového centra KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK prebieha v predajni firmy KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK, Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany.

            3.2. Cena vygenerovaná systémom eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK  je cenou bez DPH za službu spracovania materiálu(formátovánie a hranenie dielcov), nie za materiál /ceny za materiál sú orientačné/.

            3.3. Ceny vytvorené optimalizačným systémom sú cenami za štandartné spracovanie plošných materiálov zakúpených u prevádzkovateľa KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK .
                 Štandartným spracovaním je myslené : rovný rez , hranenie ABS hranami, celoplošné zlepenie materiálu. Ceny za akékoľvek ďalšie výrobné operácie sa riadia podľa ceníku, alebo sú naceňované individuálne pracovníkom prevádzkovateľa- KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.

            3.4. Dodávateľ si vyhrazuje právo upraviť cenu vytvorenú systémom eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK .

            3.5. Po prevzatí spracovaného materiálu zákazníkom(objednávateľom) už dodávateľ (prevádzkovateľ) nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek mechanické poškodenie (škrabance, odlúpené lamino, atď.).

© neronIT Sp. z o.o. Všetky práva vyhradené

          

© neronIT Sp. z o.o. Všetky práva vyhradené