Ładuję...

Obchodn├ę podmienky

  Obchodné podmienky k pou┼żívaniu systému pre optimalizáciu  a tvorbu nárezových plánov eRozrys - DREVO A NÁBYTOK-KORAN PAVEL a ochrany osobných údajov            1. Všeobecné ustanovenia

            1.1. Optimaliza─Źný internetový systém pre zadávanie zákazok eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK  je duchovným vlastníctvom firmy NeronIT sp.z o.o. a licenciu pre u┼żívanie programu vlastní firma KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.

            1.2. Optimaliza─Źný webový systém slú┼żi k zadávaniu zákazok, k optimalizácii eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK, ktorý sa pou┼żíva v nábytkárskej výrobe pre tvorbu nárezových plánov, ich optimalizáciu, orienta─Źný výpo─Źet spotreby materiálu a orienta─Źnú cenu.
 
            1.3. Predpisy definujú zásady pre u┼żívanie webového systému eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.


            2. Podmienky pou┼żívania systému
     
            2.1. Základnou podmienkou pre realizáciu optimalizácie je riadne vyplnenie on-line formulára objednávky firmami alebo fyzickými osobami, ktoré boli predtým zaregistrované v systéme eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.

            2.2. Optimalizácia objednávky je v┼żdy potvrdená elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.

            2.3. Zákazník je v plnom rozsahu zodpovedný za objednávky zadané cez svoj ú─Źet a zaväzuje se k úhrade nákladov spojených s ich realizáciou.

            2.4. Zákazník je v plnom rozsahu zodpovedný za zadané údaje, tj. vybrané hrany, zvolený materiál a jeho parametre, d─║┼żky a šírky  zadaných rozmerov dielcov, po─Źty kusov, ur─Źenie smeru(orientácie) vlákien ─Źi vzoru.

            2.5. Registrovaní zákazníci mô┼żu bez omedzenia vyu┼żíva┼ą optimaliza─Źný systém, pokia─ż v kone─Źnom dôsledku dochádza k objednávke pílenia. Optimalizácie prevedené v internetovom systéme eRozrys –KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK mô┼żu by┼ą
                   spracovávané  iba v nárezovom centre KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK, Stummerova 1276, 955 01 Topo─ż─Źany.

            2.6. Všetky údaje zadané do systému a optimaliácie uskuto─Źnené v systéme sú zaznamenávane a mô┼żu by┼ą analyzované 

                   administrátorom systému eRozrys - KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.

            2.7. Pokia─ż sú registrovaným u┼żivate─żom vytvárané len optimalizácie bez následných realizácií,má administrátor systému právo do─Źasne  zruši┼ą prístup do systému, prípadne zrušit prístup trvale.

            2.8. Optimalizovaná zákazka odoslaním do výroby prechádza do re┼żimu ─Źakania na materiál a týmto odoslaním u┼żivate─ż (zákazník) potvrdzuje správnos┼ą zadaných údajov v objednávke so všetkými dôsledkami.

            2.9. U┼żivate─ż(zákazník) mô┼że vykonáva┼ą úpravy v optimalizovaných zákazkách do fázy, kedy potvrdí v objednávke funkciu :

                   "odosla┼ą do výroby(vyrobi┼ą)“.

            2.10. Pri registrácii do systému eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK prehlasujete, ┼że ste si pre─Źítali podmienky vyu┼żívania webového optimaliza─Źního systému eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK  a ochrany osobných údajov a príjmate ich.

            2.11. Prevádzkovate─ż (spracovate─ż) KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK si vyhrazuje právo odmietnu┼ą spracova┼ą a vyrába┼ą zákazku bez udania dôvodu.

            2.12. Objednávka bude fyzicky spracovaná (vyrobená) pri dostupnosti materiálu pre spracovate─ża. Zákazník(objednávate─ż) si materiál ur─Źený k spracovaniu zabezpe─Źuje v predajni spracovate─ża KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK, Stummerova 1276,  955 01 Topo─ż─Źany.
        
            2.13.  Prevádzkovate─ż - KORAN PAVEL - DREVO A NÁBYTOK (─Ćalej oprávnená osoba) je oprávnená spracúva┼ą ( vyu┼żíva┼ą ) osobné údaje o odberate─żoch a kupujúcich prevádzkovate─ża za ú─Źelom spracovania tovaru v rozsahu uvedenom na dodacom (objednávkovom) liste a to : titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne ─Źíslo.
                      Popis povolených ─Źinností :
                       •  oprávnená osoba pred odovzdaním dodaného tovaru je v nevyhnutnom prípade oprávnená vy┼żiada┼ą od kupujúceho ob─Źiansky  preukaz z dôvodu preverenia si toto┼żnos┼ą preberajúceho .

            3. Platobné podmienky

            3.1. Platba za slu┼żby nárezového centra KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK prebieha v predajni firmy KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK, Stummerova 1276, 955 01 Topo─ż─Źany.

            3.2. Cena vygenerovaná systémom eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK  je cenou bez DPH za slu┼żbu spracovania materiálu(formátovánie a hranenie dielcov), nie za materiál /ceny za materiál sú orienta─Źné/.

            3.3. Ceny vytvorené optimaliza─Źným systémom sú cenami za štandartné spracovanie plošných materiálov zakúpených u prevádzkovate─ża KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK .
                 Štandartným spracovaním je myslené : rovný rez , hranenie ABS hranami, celoplošné zlepenie materiálu. Ceny za akéko─żvek ─Ćalšie výrobné operácie sa riadia pod─ża ceníku, alebo sú nace┼łované individuálne pracovníkom prevádzkovate─ża- KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK.

            3.4. Dodávate─ż si vyhrazuje právo upravi┼ą cenu vytvorenú systémom eRozrys-KORAN PAVEL-DREVO A NÁBYTOK .

            3.5. Po prevzatí spracovaného materiálu zákazníkom(objednávate─żom) u┼ż dodávate─ż (prevádzkovate─ż) nenesie ┼żiadnu zodpovednos┼ą za akéko─żvek mechanické poškodenie (škrabance, odlúpené lamino, at─Ć.).

© neronIT Sp. z o.o. Všetky práva vyhradené

          

© neronIT Sp. z o.o. wszystkie prawa zastrze┼╝one